La 2-a Komuna Kongreso (2018) okazis kun 543 aliĝintoj en Nara

  • 2018.12.30

Ĝisdatigo: 2018-12-31

nara_emblemoLa 2-a Komuna Esperanto-Kongreso
de Japanio kaj Koreio
   La 105-a Japana Esperanto-Kongreso
   La 50-a Korea Kongreso de Esperanto

Retejo

Kongresa temo:
Diverseco kaj komuneco de kulturoj – en Esperanto

Dato:
la 12-a, 13-a, 14-a de oktobro 2018

Kongresejo:
Kultura Domo de Gubernio Nara (Nara-ken Bunka Kaikan)

Organizantoj:
Japana Esperanto-Instituto (JEI)
Korea Esperanto-Asocio (KEA)
Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj (KLEG)

Ĉefaj programeroj (provizoraj)
– La 12-a de oktobro (vendrede): atm Vizito al Memoraĵa Domo de La Nara Virina Universitato, en kiu studis HASEGAŬA Teru, plumnome Verda Majo
ptm: Akceptado, Fakkunsidoj
vespere: Prezentado kaj amika vespero
– La 13-a de oktobro (sabate): Inaŭguro, Publikaj prelegoj, Fakkunsidoj, Bankedo
– La 14-a de oktobro (dimanĉe): Frumatena promenado en Nara-Parko por viziti mondajn heredaĵojn, Fakkunsidoj, Ferma ceremonio

Loka Kongresa Komitato de la 105-a Japana E-Kongreso
Pri detalaj informoj havu kontakton kun
Japana Esperanto-Instituto
JP-162-0042
Tokyo-to Sinzyuku-ku Waseda-mati 12-3
retadreso: komuna2018(a)jei.or.jp ※(a)⇒@

Kategorioj

Arkivoj