Funkcioj kaj Strukturo de JEI

JEI (Japana Esperanto-Instituto) estis fondita en 1919, kaj ĝi estas landa asocio de UEA (Universala Esperanto-Asocio) en Japanio ekde 1956. Nun ĝi havas ĉ. 1100 membrojn. La monata organo estas “La Revuo Orienta”. JEI ĝuas statuson de “Jura Fonduso” laŭ Japana civila kodo.


★ Ĉefaj funkcioj de JEI

 • Disvastigo de Esperanto
 • Internaciaj amikiĝaj aferoj per Esperanto
 • Esploro kaj studo pri Esperanto
 • Regula eldono de “La Revuo Orienta”, monata organo
 • Eldono kaj perado de libroj en/pri Esperanto
 • Organizado de Japanaj Esperanto-Kongresoj
 • Aliaj necesaj aferoj

★ Strukturo de JEI

Ekde 1926, JEI funkciis laŭ la modelo de la ne-profitocela organizo en Japana civila kodo. Ekde aprilo 2012, ĝi funkcias kiel Ĝenerala Jura Fonduso laŭ la Speciala leĝo pri publik-celaj juraj personoj.

(1) Decida strukturo
Konsilio

 • kontrolas laborojn de la estraro.

Prezidanto

  estas elektata el la estraranoj.

Estraro kun 2-jara mandato

 • decidas agadojn de JEI.
 • elektas inter si “Prezidanton” kaj “Vicprezidanto(j)n”.
 • Kandidatoj de estraranoj estas elektataj de la deputitoj.
 • Estraranoj estas oficiale elektataj de la Prezidanto.

Revizoroj kun 2-jara mandato

 • revizias kaj la financon kaj la agadon, faritan de la estraro.
 • estas elektataj de la konsilianoj.

Deputitaro kun 2-jara mandato

 • kontrolas laborojn de la estraro.
 • elektas estraranojn el inter la membroj de JEI.
 • Deputitoj estas elektataj de la membroj de JEI.

(2) Labor-divido
Fakoj estas 9 fakoj, gvidataj de estraranoj.

 • Inform-movada fako
 • Internacia fako
 • Stud-eduka fako
 • Redakta Fako (de La Revuo Orienta)
 • Eldona fako
 • Kongresa fako
 • Ĝenerala fako
 • Financa fako
 • Interreta fako

Kategorioj

Arkivoj