Aktualaj Informoj

La 46a Internacia Esperanto-Sumoo (2017-05-07/21)

Karaj,

Esperanto-sumoo estas mirinda projekto, kiu sanĝas la movadon kaj la mondon. Ni, partoprenantoj, legas librojn, ĉiun tagon, pli ol mem promesitan kvanton da paĝoj, kun 350 homoj en la mondo.

Ekde la 7a de majo komenciĝos la 46a Internacia Esperanto-Sumoo ĝis la 21a de majo. (15 tagoj)
Mi atendas vian aliĝon. Kiam vi aliĝos, sendu al mi jenajn informojn.
Via nomo, sekso, luktista nomo (pseŭdonimo), urbo, lando, retadreso, titolo de legota libro kaj kvanto da paĝoj por unu tago.

Por pli da informoj vizitu niajn retejon, Vikipedian kaj Fejsbukan paĝojn:
http://www.esperanto-sumoo.strefa.pl/index.html
https://eo.wikipedia.org/wiki/Internacia_Esperanto-Sumoo
Fejsbuko: https://www.facebook.com/groups/759066970888217/?fref=ts

HORI Jasuo (s-ro)
371-0825 Japanio, Gunma, Maebasi, Ootone 2-13-3
hori-zonto(a)water.sannet.ne.jp   (a)=>@

Related post

Kategorioj

Arkivoj