Kotizo

Kotizo-listo

Kotizoj Ĝis la 31-a de marto Ĝis la 31-a de julio post la 1-a de aŭgusto Rimarkoj
Partopreno el ekster Japanio
(El alilando)
2 000enoj Rajtas ricevi Kongresajn Memoraĵojn kaj Raporton, kiun oni eldonos post la kongreso.
Loĝanto en Japanio 5 000enoj 6 000enoj 7 000enoj
Gejunuloj 35-jaraj aŭ malpli: 2 000enoj 3 000enoj Rajtas ricevi Kongresajn Memoraĵojn kaj Raporton, kiun oni eldonos post la kongreso.
Plenaĝulo pli ol 35-jara (t.e. naskita antaŭ ol 1984)
Bankedo 5 500enoj
Postkongresa ekskurso 7 500enoj
Komuna foto 1 000enoj
Lunĉo por la 13-a 1 000enoj Aliĝu ĝis la fino de aŭgusto.
Lunĉo por la 14-a 1 000enoj
Pagmaniero: al UEA-konto de JEI, jeia-b. Krome, oni povas pagi surloke ĉe akceptejo de la Kongreso (nur kontante), aŭ peti vian konaton loĝantan en Japanio anstataŭpagi.

*Pri ceteraj kotizkategorioj, demandu la organizanton ĉe Japana Esperanto-Instituto.

Mendeblas vegetara lunĉo (limigo:10)

vegano Mendeblas vegetara lunĉo, tamen nur po dek por la 13-a kaj la 14-a de oktobro.
 Sendu mesaĝon al ni ĉe Kontaktoj, se vi volas mendi.Simbolpupo de gubernio Saitama "Kobaton"
La 106a Japana Esperanto-Kongreso SAITAMA
Organizas:Japana Esperanto-Instituto, Esperanto-grupoj de la gubernio Saitama