Kontaktoj

Por via aliĝo, pri detalaj informoj, havu kontakton kun Japana Esperanto-Instituto (JEI).

Kongresa oficejo

JP-162-0042 Tokyo-to Sinzyuku-ku Waseda-mati 12-3
telefono: +81-3-3203-4581
fakso: +81-3-3203-4582

Kontakti nin per retpoŝto

Marku ĉi-sube por kontakti nin per retpoŝto.Simbolpupo de gubernio Saitama "Kobaton"
La 106a Japana Esperanto-Kongreso SAITAMA
Organizas:Japana Esperanto-Instituto, Esperanto-grupoj de la gubernio Saitama