Ĉefaj programeroj (provizoraj)

sabato, la 12-a de oktobro

09:30~12:00 Ekzameno de JEI, akcepto de kongresanoj
13:30~17:00 Malferma Soleno, Speciala Programo memore al la 100-jara jubileo de JEI* 1 , programero por alilandanoj
18:00~20:00 Arta kaj Interkona Vespero (koncerto)* 2
*1 Speciala Programo memore al la 100-jara jubileo de JEI
(en la japana lingvo)
Japana Esperanto Instituto (JEI) fondiĝis en la 20-a de decembro, 1919 en Tokio. Tiam ĉefe aktivis OSSAKA Kenji, konata kiel “la patro de Japana Esperanto-movado”. Omaĝe al la 100-jara jubileo de nia asocio kaj la 50a jariĝo de la forpaso de OSSAKA, ni havos subajn tri programerojn.
Prelego 1 “Centjaroj de la historio de JEI” D-ro SUZUKI Keiichiro, prezidanto de JEI
Prelego 2 “Postrestaĵo de OSSAKA Kenji” Prof. GOTOO Hitosi de Universitato Tohoku
Diskutado Proponoj por morgaŭo de tri personoj
*2 Arta kaj Interkona Vespero (Koncerto)
Ludos instrumenta (violono kaj gitaro) duopo Venta Vojaĝo, kantas baritonulo NUMATA Seiya, kantas kantisto/kantoverkisto NODA Junko, kantas kaj deklamas poemojn Mikaelo BRONŜTEJN el Rusio.
Venta Vojaĝo
Venta Vojaĝo
NUMATA Seiya
NUMATA Seiya
NODA Junko
NODA Junko

dimanĉo, la 13-a de oktobro

09:30~12:00 Publikaj Prelegoj* 3 , stud-raporta kunsido de JEI, kursoj, fakkunsidoj, junulara programo, Ĝuu Esperanton, ktp.
13:30~16:20 Publika Simpozio* 4 , fakkunsidoj, ktp.
18:30~20:30 bankedo

*3 Publikaj Prelegoj (en la Japana lingvo)

Tuŝpunkto inter individua psikologio de Alfred Adler kaj Esperanto
KOGO Chiharu
Prof. KOGO Chiharu

de Universitato Waseda

Prelego 1

Esperanto-Utila vojo al akiro de fremdaj lingvoj
HALPERN Jack
HALPERN Jack

Ĝenerala Prezidanto-Direktoro de la Vortara Instituto ĈJK

Prelego 2

*4 Publika Simpozio (en la Japana lingvo)

lundo, la 14-a de oktobro

09:10~12:00 ĝenerala kunsido de JEI, Azia agado, fakkunsidoj, ktp.
13:30~15:00 Fermo

dum la tuta kongresperiodo

09:30~16:20
(14-a ~12:00)
Ekspozicioj pri Esperanto, iamaj esperantistoj en la regiono Urawa, esperantaĵoj, ktp.

mardo,la 15-a de oktobro

09:00~17:00 Postkongresa Ekskurso

Ni ekveturos buse je 09:00 de Saitama Sintoŝin. Nekropolon de Sakitama:


 En Esperanto-grupoj de la gubernio Saitama ni porparolas por programoj. Se ni decidos detalojn, ni informos ĝin!


Simbolpupo de gubernio Saitama "Kobaton"
La 106a Japana Esperanto-Kongreso SAITAMA
Organizas:Japana Esperanto-Instituto, Esperanto-grupoj de la gubernio Saitama