Ĝisdatigo de tiu ĉi paĝo: 2009-10-20 Al la japanlingva versio

La 97-a Japana Esperanto-Kongreso
Nagasako (長崎)

 Ĉefpaĝo
Pri plidetalaj informoj havu kontakton kun Konstanta Kongresa Sekretatio, s-ro DOI Hirokaz, ĉe Japana Esperanto-Instituto.

     JP-162-0042 Tôkyô-to Sinzyuku-ku Waseda-mati 12-3
     telefono: +81-3-3203-4581, fakso: +81-3-3203-4582
     retadreso:
          
 Programo
 Memoraĵoj
 Kongresejo
 Kotizoj
 Tranoktejoj
 Ekskursoj
 Monataj anoncoj
 Kontaktu nin