Ĝisdatigo de tiu ĉi paĝo: 2010-08-01 Al la japanlingva versio

La 97-a Japana Esperanto-Kongreso
Nagasako (長崎)

 Ĉefpaĝo

Kotizoj kaj Kostoj

                 (Unuo: japanaj enoj 円)
Kategorioj Ĝis la 28-a de februaro, 2010 Ĝis la 31-a de julio, 2010  Ekde la 1-a de aŭgusto, 2010 Memoraĵoj kaj Raporto Rimarkoj
①Ĝeneralaj
  partoprenantoj
5 000 6 000 7 000 Rajtas ricevi Por loĝantoj en Japanio, inkl. eksterlandanoj.
②Handikapuloj 2 000 3 000 4 000 Rajtas ricevi  
③Familianoj 2 000 3 000 4 000 Ne Por familianoj de ĝeneralaj aliĝantoj (①). Tiuj, kiuj volas ricevi la memoraĵojn kaj la raporton, aliĝu por la kategorio ①.
④Junulo 2 000 3 000 4 000 Rajtas ricevi Por tiuj, kiuj naskiĝis ekde la 1-a de januaro,1984
⑤Mezlernejano
1 000 1 500 2 000 Rajtas ricevi Nur por solaj aliĝantoj
⑥Lernejano 500 700 1 000 Ne  
⑦Eksterlandaj
   studentoj
   en Japanio
2 000 3 000 4 000 Rajtas ricevi Por eksterlandanoj, kiuj studas en Japanio nun.
⑧El eksterlando   2 000 Rajtas ricevi  
⑨Moralaj
  partoprenantoj
  3 000 Rajtas ricevi  
⑩Memoraĵo   1 000   
⑪Bankedo
   (la 10-a de
    oktobro )
  6 500 Tiuj ,kiuj deziras vegetaran manĝon, enskribu tion en aliĝilo.
⑫Lunĉo
   (la 10-a de
    oktobro )
    950 La lunĉo inkluzivos verdan teon.

Tiuj ,kiuj deziaras vegetaran manĝon, enskribu tion en aliĝilo.
⑬Lunĉo
   (la 10-a de
    oktobro )
    950
⑭Ekskurso
   postkongresa
  (11-a kaj 12-a)
25 000 Oni vizitos Unzen (雲仙) kaj Ŝimabara (島原). La kosto inkluzivos unu nokton, 3 manĝojn, kaj enirpagojn. Malgranda nombro de ekskursantoj povos ŝanĝi ekskursan koston iom.  
⑮JEI
     Ekzameno
1-a klaso: 5 000, 2-a: 3 000, 3-a: 2 000, 4-a: 1 000  
⑯JEI
     Nova testo
500  

Noto) Kotizoj (① ĝis ⑧) ne inkluzivas kostojn por tranoktoj kaj manĝoj.

Kodiĉoj pri malmendo de aliĝo
     1) Kotizoj por ① ĝis ⑨ ne povas redoni principe.
     2) Kostoj por ⑩ ĝis ⑯ estos redonita deprenite de komisipago (500 enoj)
          ĉe malmendo ĝis la 30-a de septembro, 2010.
 Programo
 Memoraĵoj
 Kongresejo
 Kotizoj
 Tranoktejoj
 Ekskursoj
 Monataj anoncoj
 Kontaktu nin
 


▲Al la supro de tiu ĉi paĝo