Ĝeneralo
Jokohamo
Programo
Kongresejoj
OftajDemandoj
Loĝejoj
日本語


Bonvenon al

La 92-a Universala Kongreso de Esperanto

en Jokohamo, 2007

de la 4a(sabato) - ĝis la 11a(sabato) de Aŭgusto

La kongreso sukcese finiĝis kun 1901 partoprenantoj el 57 landoj. Ni dankas vin pro via subteno.(2007.8.14)
Rezolucio de la 92-a Universala Kongreso de Esperanto
Resumo el Solena Inaŭguro: WMV/7.5MB/6m12s

Saluto el 50 landoj: WMV/18.7MB/26m48s


Jen kongresa kuriero "Ondas Jokohamo".
Ondas Jokohamo n-ro 1.pdf (sab, aŭg.4)
Ondas Jokohamo n-ro 2.pdf (dim, aŭg.5)
Ondas Jokohamo n-ro 3.pdf (lun, aŭg.6)
Ondas Jokohamo n-ro 4.pdf (mar, aŭg.7)
Ondas Jokohamo n-ro 5.pdf (ĵaŭ, aŭg.9)
Ondas Jokohamo n-ro 6.pdf (ven, aŭg.10)
Ondas Jokohamo ekstra.pdf (sab, aŭg.11)
Ondas Jokohamo posta.pdf (poste aŭg.25)
   malpeza teksto
   n-ro1.txt
   n-ro2.txt
   n-ro3.txt
   n-ro4.txt
   n-ro5.txt
   n-ro6.txt
   ekstra.txt
  Fotoj (ven, aŭg.3)
  Fotoj (sab, aŭg.4)
  Fotoj (dim, aŭg.5)
  Fotoj (lun, aŭg.6)
  Fotoj (mar, aŭg.7)
  Fotoj (mer, aŭg.8)
  Fotoj (ĵaŭ, aŭg.9)
  Fotoj (ven, aŭg.10)
  Fotoj (sab, aŭg.11)

Organizas: Universala Esperanto-Asocio
Asistas: Landa Kongresa Komitato en Japana Esperanto-Instituto
Aŭspicias:
      Urbo Jokohamo kaj aliaj.
Alta Protektanto: s-ro Hiroshi Nakada, Urbestro de Jokohamo
Subtenantoj:
      D-ro UMESAO Tadao kaj aliaj.
Kongresejoj::
   Ĉefa/ Konferenco k Prelego: Konferenca Centro (4a-5a etaĝoj) de Pacifiko-Jokohamo
   Vica/ Soleno k Nacia Vespero: Halo Minato-Mirai
   Vica/ Muziko k Teatraĵo: Gubernia Muzika Halo
   Vica/ Junulara kaj publika programo: ZAIM
Kongresa Temo: Okcidento en Oriento: akcepto kaj rezisto

    Pri japana vizo en Ĉinio, Rusio k.a. vidu Japana Vizo.(6/20)

pri Universala Kongreso:
La 91a UK en Florenco (Julio-Aŭgusto, 2006) sukcese finiĝis kun 2,209 partoprenantoj.
Universala Kongreso de UEA
   UEA akceptas vian aliĝilon al Jokohama Kongreso. (Aŭg.28 '06)
La Unua Bulteno(PDF)

La Dua Bulteno(PDF)

pri Japanio kaj Jokohamo:
Japan National Tourist Organization
Yokohama Convention & Visitors Bureau


Pri tiu ĉi retejo, kontaktu amiko236@yahoo.co.jp