Ĝeneralo
Jokohamo
Programo
Kongresejoj
OftajDemandoj
Loĝejoj
日本語

Lastatempaj informoj pri kongresaj loĝejoj

La enhavo de tiu ĉi paĝo estos fojfoje ĝisdatigita laŭ bezono. Bv sekvi ĝin pri via temata informo ĝis la kongreso.

Hoteloj en la Dua Bulteno

Lokoj kaj transportadoj kun mapo rilate al ĉefaj hoteloj troveblaj en D.B.Ekonomiaj Loĝejoj rekomendindaj


Kompaktaj ĉambroj en Jokohama Gasteja Vilaĝo, kaj grandaj ĉambroj en Junulara Centro.


Listo de hoteloj ekster la Dua Bulteno


Lokoj kaj transportadoj rilate al rekomendindaj hoteloj ne troveblaj en la Dua Bulteno.