UK92 Ĵaŭdo, Aŭg.9


Nova estraro sin prezentas.

Strataj artistoj plenumas prezentaĵon en Pacifiko-Jokohamo.

Kurso de ŝamiseno.

Kurso de Esperanto por japana publiko, en ZAIM.

Vicurbestro de Jokohamo salutas en Urbestra Akcepto.

Nova prezidanto de UEA, Probal Daŝgupto, salutas en Urbestra Akcepto.

Bankedo en Urbestra Akcepto.

Bankedo en Urbestra Akcepto.