Al la Japanlingva versio
  Ĉefpaĝo
  Saluto
  Kongresejo
  Kiel iri al Kongresejo
  Programo
  Memoraĵoj
  Kotizo kaj Loĝado
  Kontaktu nin

Ĝisdatigo: 2018-09-22
 Laŭhora listo de Programeroj
[K]: Kongrestema programero, [F]: Fakkunsido

 La 12-a de oktobro (vendrede)
 10:30 -  Antaŭkongresa piediro al la Memoraĵa Domo de Nara-Virina-Universitato, kie studis HASEGAŬA Teru, plumnome Verda Majo.
 10:50 - 11:30  [F] Parkera kantado de La Espero
 11:35 - 12:15  [F] Hajkoj de Fukuŝima-Katastrofo
 12:15 - 13:30  tagmanĝo
 13:30 - 14:10  [F] Esperanto-Sumoo
 13:30 - 14:55  [K] Prelego (GIM Inhong, SO Jinsu)
 [F] JEMA, JESA
 [F] Kaligrafio
 [F] ILEI-JP/KR
 14:15 - 14:55  [F] Jacugatake-Esperanto-Domo
 15:10 - 16:35  [K] Simpozio de Koreio kaj Japanio
 [K] plibonigi prononcon
 [F] Koreaj Nutraĵoj
 [F] Goo
 [F] ILEJ-JP
 [F] Junuloj
 [K] Pasporta Servo kaj Delegitoj
 17:00 - 19:00  [K] Interkona Vespero
 La 13-a de oktobro
(sabate)
 9:30 - 11:45  [K] Infana Kurso (1)
 10:00 - 11:45  [K] Inaŭguro
 11:45 - 12:00  fotado
 12:00 - 13:30  tagmanĝo
 12:30 - 16:35  [K] Te-ceremonio (folia)
 13:30 - 16:50  [K] Publikaj Programeroj => Vidu suben
 13:30 - 14:55  [K] Kunsido de KEA
 [K] Studraporta kunsido (1)
 [F] Kantu kun Ĵunko
 [F] Oomoto
 [F] Kristanoj
 [F] Festlibro por Ulrich Lins
 13:30 - 16:00  [K] Ekzamenoj laŭ JEI
 13:30 - 16:35  [K] Te-ceremonio (pulvora)
 [F] SAT
 15:10 - 15:50  [K] Prelego (Premio Ossaka)
 15:10 - 16:35  [K] Prelego (Gábor)
 [K] Studraporta kunsido (2)
 [F] Konstitucio de Koreio
 [F] KS 35-jara
 15:55 - 16:35  Oratora Konkurso
 18:30 - 20:30  Bankedo

 La 14-a de oktobro (dimanĉe)
 7:30 - 9:00  Frumatena Promenado en Nara-Parko
 9:10 - 10:35  [K] Prelego (Vergara)
 [K] Azia agado
 [K] KKK [fermita]
 [F] Kantu
 [F] Portretado de Zamenhof
 [F] Japana-Esperanta Vortaro [fermita]
 [F] Universitateto (Budhostatutoj)
 [F] IKEF
 [F] Zubunto (komputilo)
 9:30 - 12:00  Infana Kurso (2)
 10:50 - 12:15  [K] Enkonduka Kurso de Esperanto
 [K] Kunsido de JEI
 [K] Prelegoj de la Invititoj
 [K] lingvoj japana kaj korea
 [F] Folklora Danco
 [F] Blinduloj
 [F] budhano
 [F] IKEF-JP
 12:15 - 13:30  tagmanĝo
 13:30 - 15:00  Fermo


 Publikaj Programeroj
  * Japanlingva prelego “Stariĝo de Budhisma Kulturo en Japanio” de doktoro SENDA Minoru (千田 稔), la direktoro de Nara-Gubernia Biblioteko

  * Prezentado de baleto de la baleto-studio "Esperante"
   

  * Japanlingva prelego kun esperanta interpreto "Moderna internacia stato en la Orienta Azio laŭ 'Perspektivo de Tri Regnoj'" de profesoro KIM Moonkyong (金 文京)


 Ekskurseto en la 15-a de oktobro (lundo)
 Pied-iro al la Nara-parko kaj Heijo-kjo
  La Ekskurseton LKK (Loka Kongresa Komitato) planis, ĉar la Postkongresa Ekskurso estis nuligita.
 • Ĝi estas grupa turismo uzante publikan transporton.
 • Ĝi ne inkluzivas tranoktejon. Vi rajtas libere mendi tranoktejon.
 • Se vi bezonas tranoktejon, LKK povas rezervi la amaloĝejon por la tranoktoj de 14-a tago kaj/aŭ 15-a tago. Se vi jam rezervis la tranokton en la 14-a tago, vi nenion fari plu.
 • La ekskurseto komenciĝos je la 9-a kaj finiĝos je la 16-a ĉe la stacio Kintetsu Nara.
 • La limdato de la aliĝo estas la fino de septembro.
  Aliĝu al la retadreso "komuna2018(a)jei.or.jp *(a)=>@" kun la vortoj “Mi aliĝos al la ekskurseto”, kaj skribu pri rezervo de la amasloĝejo. Kosto de unu nokto kun matenmanĝo estas 1450 JPY. Aliĝu kun pago de la kotizo.
Tempo, Loko kaj Aliĝkotizo
  Tempo por kolektiĝo : je la 9-a atm. en la 15-a tago de oktobro
  Loko por kolektiĝo : Ĉe la statuo-fonto de Gyoki antaŭ la stacio Kintetsu Nara
  Oni ne kolektos aliĝkotizon. Aliĝontoj mem pagos kostojn por trafiko kaj turismo.

Itinero (kiun partoprenantoj mem rajtas ŝanĝi konsultinte)
  1. Vizito al la biciklo-tenejo Yamamoto por meti valizojn (400 JPY)
  2. Aĉeto de portebla manĝaĵo kaj trinkaĵo
  3. Kohukuji (budhana templo)
  4. Todaiji (budhana templo)
  5. Kasuga-taisha (ŝintoisma templo)
  6. Tagmanĝo
  7. De la stacio Kintetsu Nara ĝis Kintetsu Shin-omiya per fervojo.
  8. De Shin-omiya piede (20minutoj) ĝis la historia parko de la Heijo-kyo
  9. Reveno al Kintetsu Nara
  Ĉe la fino de la ekskurseto oni kun valizoj disiĝos.
  ****************************************************
  Aliro al amasloĝejo
  10. Kun valizo piede aŭ per aŭtobuso iros al JR Nara
  11. Al Tenri per fervojo JR
  12. Meti valizojn en la amasloĝejo.
  13. Vespermanĝo en restaracio proksime de la amasloĝejo
  14. Tranokto
  15. Partoprenontoj disiĝos post matenmanĝo en la tago 16-a de oktobro.


 Gvido de Aliĝo por Fakkunsido => Aliĝo estis fermita.
1. Dato kaj Tempo
 10-12 (ven.) (A) 10:50-12:15 (C) 13:30-14:55 (D) 15:10-16:35
 10-13 (sab.) (K) 13:30-14:55 (L) 15:10-16:35
 10-14 (dim.) (N) 09:10-10:35 (O) 10:50-12:15
 * En la 13-a posttagmeze paralele okazos la publikaj programeroj
 * Se vi trovas maloportunajn tempokadrojn, bonvolu enskribi ilin en la aliĝilo.
 Ni poste decidos kaj sciigos al vi vian tempokadron kaj ĉambron.

2. Loko
 Kultura Domo de Gubernio Nara (ĉefkongresejo) aŭ najbara vickongresejo

3. Kotizo
 1 000 enoj por unu tempokadro (principe 85 minutoj). Pagu ĝin ĉe la giĉeto surloke.

4. Maniero de aliĝo
 * Plenigu la aliĝilon kaj retpoŝte sendu ĝin al la organiza komitato.
   komuna2018(a)jei.or.jp (a)=>@
 La limdato estas la fino de junio.
 Aliĝilo: xls-dosiero (34 kB) pdf-dosiero (31 kB)
 * Se vi ne uzas retpoŝton, vi povas sendi la aliĝilon fakse aŭ poŝte.
 Fakso: +81-3-3203-4582
 Poŝto: Organiza Komitato de Komuna Kongreso ĉe Japana Esperanto-Instituto
    JP-162-0042, Wasedamati 12-3, Sinzyuku-ku, Tokio, Japanio

5. Anoncoj
 * La laborlingvo principe devas esti Esperanto.
 * La respondeculo devas aliĝi al la kongreso anticipe.


 Gvido por havi Budon en la salono => Aliĝo estis fermita.
1. Objekto
 Budo en la kongresa salono, kie oni faros ekspozicion pri esperantaĵoj kaj oni vendos esperantaĵojn.

2. Kiel aliĝi?
 Sendu jenajn informojn al la retadreso ĝis la 31a de aŭgusto.
   komuna2018(a)jei.or.jp (a)=>@
 (1) Nomo de via budo
 (2) Nomo de la respondeculo, retadreso
  (Se iu organizo okazigos) Nomo de via organizo


3. Kotizo

 Pagu 1 000 enojn por unu budo surloke. Gvido pri la Oratora Konkurso?
1. Temo
 Libera. Sed ekskludas riproĉi aliajn homojn, organizojn, naciojn, ktp.

2. Aĝolimo de oratorantoj
 35 jaroj aŭ malpli

3. Oratora tempo
 6 minutoj

4. Nombro de oratorantoj
 Maksimume 8 oratorantoj

5. Kiel aliĝi?
 Sendu jenajn informojn al la retadreso ĝis la 31a de aŭgusto.
   komuna2018(a)jei.or.jp (a)=>@
 (1) Nomo
 (2) Temo

6. Premio
 Ni aldonos nomon de la plej bona oratoranto al la Pokalo Jagi, kaj donacos ĝian kopion al li/ŝi.


 Postkongresa Ekskurso => Aliĝo estis fermita.
 La ekskurso estis nuligita pro malmultaj aliĝintoj bedaŭrinde. (2018-08-26)

[ Anonco en la lasta aprilo ]
 Turistoj ekskurso ekiros je 8:30 en la 15a de oktobro 2018 (lundo). Unue ili atingis la amasloĝejon en Tenri. Poste ili vizitos Isonokami-sanktejon, Historian parkon de Palacoj en Nara, Jakuŝiĵi-templon, Hoorjuĵi-templon ktp. Vespere ili tranoktos en Ŝigisan-hotelo por turistoj.
 Ili ekiros al Oosaka je 9:00 en la 16a (mardo) kaj iros al la stacio Tennoĵi. Tie ili disiĝos je 9:50.
 Kotizo: 24 000 enoj
 Maksimuma vojaĝantoj estas 50 kaj minimuma estas 30.
 Aliĝu al la ekskurso ĝis la 31a de julio.
 Ligiloj
 石上神宮 Isonokami-sanktejo
 平城宮跡歴史公園 Historia parko de Palacoj en Nara
 薬師寺 Jakuŝiĵi-templo
 法隆寺 Hoorjuĵi-templo
 信貴山観光ホテル Ŝigisan-hotelo por turistoj


Supren