Al la Japanlingva versio
  Ĉefpaĝo
  Saluto
  Kongresejo
  Kiel iri al Kongresejo
  Programo
  Memoraĵoj
  Kotizo kaj Loĝado
  Kontaktu nin

Ĝisdatigo: 2018-07-26
 Kotizoj
(japanaj enoj)
 Kotizoj   Limdato=>  Ĝis marto  Ĝis la fino de julio  Ekde aŭg.  Rimarkoj
Partopreno el ekster Japanio 2 000                   Rajtas ricevi Kongresajn Memoraĵojn kaj Raporton, kiun oni eldonos post la kongreso. 
Loĝanto plenaĝula en Japanio:  5 000  6 000  7 000
Loĝanto juna (*) en Japanio  2 000  3 000
Bankedo 6 500                   La bankedo okazos vespere en la 13-a de oktobro, sabate.
 
Notu, ke 5 000 enoj estas por tiuj, kiuj loĝas ekster Japanio.
Postkongresa ekskurso 24 000                   Paĝo pri la ekskurso
 Aliĝu ĝis la fino de julio.
Lunĉo 1 000
por unu lunĉo
 Lunĉoj en la 12-a, 13-a kaj 14-a de oktobro
 Aliĝu ĝis la fino de aŭgusto. 
Komuna foto 1 000                   
Amasloĝejo en Tenri-urbo  Loĝado en la 11-a, 12-a, 13-a kaj 14-a de oktobro
   1 200 enoj por unu tago sen matenmanĝo
   1 450 enoj por unu tago kun matenmanĝo.
 Aliĝu ĝis la fino de septembro.
(*) plenaĝulo pli ol 35-jara (t.e. naskita antaŭ ol 1983)


Loĝado
 Bonvolu mendi vian tranoktejon konsultante la jenajn informojn.
Supren