Al la Japanlingva versio
  Ĉefpaĝo
  Saluto
  Kongresejo
  Kiel iri al Kongresejo
  Programo
  Memoraĵoj
  Kotizo kaj Loĝado
  Kontaktu nin
Ĝisdatigo: 2018-01-02
 Kongresa oficejo en JEI (Tokio)
Por via aliĝo, havu kontakton kun la oficejo de JEI (Japana Esperanto-Instituto).
   JP-162-0042 Tôkyô-to Sinzyuku-ku Waseda-mati 12-3
   Telefono: +81-3-3203-4581
   Fakso: +81-3-3203-4582
   Retpoŝta adreso: komuna2018(a)jei.or.jp   (a)=>@

 Kontakto pri la retpaĝoj
Pri la retpaĝoj, havu kontakton kun la jena retadreso.
   kz_morikawa(a)yahoo.co.jp    (a)=>@

  Supren