Bonvenon al la 100-a Japana Esperanto-Kongreso, 2013. "Esperanto ligas homajn korojn". 第100回日本エスペラント大会公式ウェブページ

novigo

historio de ĝisdatigo

2013-10-09(mer)

 • funkciigis mesaĝtabulon "LKK Anoncas".
  「LKKよりのお知らせ」(LKK Anoncas)を稼動した

2013-10-07(lun)

2013-10-03(ĵaŭ)

 • ne raportos etajn ŝanĝojn plu. modifiata ĉiutage.
  細かい更新は以後報告しない。毎日なにかしらの更新がある

2013-10-02(mer)

 • ĝisdatigis Ĉefpaĝon.
  「トップ」を更新した。
 • aldonis ligilon "Volas scii" japanlingvan al navigacio.
  ナビに「知りたい」を追加した。

2013-10-01(mar)

 • ĝisdatigis Ĉefpaĝon, kaj aldonis bildon de "Edogawa-ku".
  「トップ」を更新し、「江戸川区」のポスターを掲示した

2013-09-30(lun)

 • ĝisdatigis Ĉefpaĝon.
  「トップ」を更新した。

2013-09-29(dim)

 • ĝisdatigis Ĉefpaĝon.
  「トップ」を更新した。

2013-09-28(sab)

 • finaldonis ligilojn al Alvoko en laŭtaga programero.
  引き続き日付順プログラムに呼びかけ文へのリンクを貼り終わった
 • faris etajn midifojn al fakkunsidoj.
  分科会関係を微修正した。

2013-09-27(ven)

 • daŭre aldonis ligilojn al Alvoko en laŭtaga programero parte.
  引き続き日付順プログラムに呼びかけ文へのリンクを貼った(途中)
 • modifis menuojn ambaŭlingvajn, kaj forprenis "nova"-rimarkojn.
  日・エスのメニューを改変し、さらに"Nova"マークを取った

2013-09-26(ĵaŭ)

 • aldonis Alvokojn.
  「呼びかけ」文を追加した
 • aldonis ligilon al laŭtaga programero parte.
  日付順プログラムにリンクを貼った(部分)

2013-09-25(mer)

 • finis aldonon al Alvokoj laŭ programeroj de "Laŭĉambra".
  「呼びかけ」文を掲載し終えた

2013-09-24(mar)

2013-09-23(lun)

 • ĝisdatigis "Tagordon" ĝis la plej nova .
  「日程」を最新のものに更新した

2013-09-22(dim)

 • modifis "Kotizo"n, "Tagordo"n,"Ĉambra"n, "Cefpaĝo", k.a.
  参加費」「日程」「部屋別」「トップ」など修正した
 • nove kreis ĉambron por LKK.
  LKK用に「時間/部屋更新詳細」ページを作成した

2013-09-20(ven)

 • ĝisdatigis nombron de Aliĝintoj, kaj modifis koncernajn paĝojn.
  「参加者名簿」を更新し、関連するページを修正した

2013-09-18(mer)

 • ŝanĝis "Ĉefpaĝo"n kaj nove kreis "Invito al Publika Partopreno".
  「トップ」を書き換え、「一般参加のご案内」ページを新設した
 • ĝisdatigis "Aliĝintoj"n.
  「参加者名簿」を更新した
 • ĝisdatigis "Historio de la Japan Kongreso"n, kaj forviŝis funkcion ordigi.
  「日本大会の歴史」を更新し、並び替え機能をはずした
 • aldonis "tabelon de programeroj"(japanlingvan).
  大会案内(Informilo)」に簡易番組表を掲載した。
 • korektis "Tagordo/Programeroj"n.
  「日程/プログラム」を訂正した

2013-09-17(mar)

 • modifis "Tagordo/Programeroj"-n kaj "Laŭĉambra"n.
  「日程/プログラム」と「部屋別プログラム」を修正した
 • aldonis klarigan informon al Ĉefpaĝo japanlingva.
  「トップ」の講演会に説明を追加した
 • aldonis programeroj de "Publika Koncerto".
  「公開コンサート」のプログラムを追加した
 • aldonis ligilojn de etaĝ- kaj ĉambromapoj al ĉiuj ĉambroj.
  各階と部屋の配置図、リンクを追加した
 • aldonis efekton al ligilbildo maldensiĝi per musmeto.
  リンク画像にロールオーバーで薄くなるエフェクトを追加した
 • movis "Mondonaco"(japanliingva)n al menuo el navigacio.
  「ご寄付」をナビからメニューに移動した
 • preparis "mesaĝtabulo"n kaj kreis "LKK-tabulo"n.
  「電子掲示板」を用意し、LKK掲示板を設置した
 • korektis "Historio de Japana Kongreso"n.
  「日本大会の歴史」を修正した

2013-09-12(ĵaŭ)

 • novigis "Lauĉambra"n tagordon, modifis "Tagrodo/Programeroj"n, ŝanĝetis navigacion kaj menuojn.
  部屋別プログラム」を更新し、「日程/プログラム」を修正、ナビとメニューに変更を加えた
 • ĝisdatigis "Aliĝintoj"n, kaj modifis "Pri la kongreso"n.
  「参加者名簿」を更新し、「トップ」を修正した

2013-09-11(mer)

 • ŝangis kunsidnomojn al la ĝustaj sur Tagord/Programeroj.
  「日程/プログラム」の分科会名を正式名に変更した(部分)

2013-09-10(mar)

 • ŝanĝis informon pri foto el Kotizo.
  参加費・受付状況」の写真の情報を変更した
 • ŝanĝis iom en Tagordo/Programeroj.
  「日程/プログラム」を若干修正した
 • aldonis anoncon modifi morgaŭ "Laŭĉambra"n.
  部屋別プログラム」を明日書き換える予告を出した

2013-09-09(lun)

 • ĝisdatigis ĉefe tempon en Tagordo/Preogrameroj.
  「日程/プログラム」の語句や時間を修正した
 • aldonis 'u-tub'an filmon de "Cukuba Esperanto-Klubo" al Ĉefpaĝo japanlingva, kaj aldonis ligilon al "Pri la Kongreso".
  「トップ」に筑波エスペラント・グルーボのユーチューブ動画を貼り、エスペラント版(トップ) "Pri la Kongreso" にリンクを貼った

2013-09-08(dim)

 • modifis menojn, ŝanĝis nomon de programero, kaj transformis Tagordo-paĝon al tabbox.
  日エスメニューの書き換え、403のプログラム名変更、日程ページをタブ形式に変更した
 • aldonis artikolon "Varbas helpanton" japanversian kaj ŝanĝis navigacion.
  求むhelpanto」を新設し、ナビを変更した
 • modifis "Ligo"n, kaj aldonis multajn ligilojn al muziko.
  リンクをタブ形式に変更し、音楽へ多数のリンクを貼った

2013-09-07(sab)

 • aldonis ligilon al la "4-a Informilon", kaj ŝanĝis navigacion kaj esperantan menuon.
  大会第4報を追加し、ナビとエスペラント版メニューを書き換えた
 • modifis japanlingvan Ĉefpaĝon.
  「トップ」を書き換えた
 • aldonis fojojn kaj urbo-nomojn de UK al "Historio de la Japana Kongreso".
  「日本大会の歴史」に世界大会の回数と都市名を追記した

2013-09-06(ven)

 • aldonis "Praktikan Gvidilon" japanlingvan al Informilo, kaj ŝanĝis navigacion.
  「大会直前案内」を追加し、ナビを書き換えた
 • ŝanĝis japanlingvan menuon.
  日本語メニュー「参加費」を「参加費・受付状況」に書き換えた
 • ĝisdatigis nomlisto, ŝanĝis esprimon de "Pri la Kongreso".
  「参加者名簿」に追加し、「トップ」の表示を変更した
 • ĝisdatigis nombron de "Historio de Japana Kongreso".
  「日本大会の歴史」の数字を書き換えた
 • montris sur esperanta menuo ligilon al "Historio de Japana Kongreso".
  エス文メニューに「日本大会の歴史」を加えた
 • kreis ligilon al "Junuloj Vidu!" en menuo.
  メニューに「青年 必見!日本大会の歴史」を加えた

2013-09-05(ĵaŭ)

 • aldonis limdaton de mendoj al Kotizo.
  参加費」に注文期限を追加した

2013-09-04(mer)

 • aldonis kaj ŝanĝis "Aliĝintoj"-n.
  参加者名簿に追加、変更した

2013-09-02(lun)

 • ŝanĝis pri mendoj al Bankedo, kaj montrinĝis sur Ĉefpaĝo.
  「(夕食)懇親会」が満席となって表示を変更し、「トップ」にも表示した
 • ĉiu varbado (japanligva) estas finita. ŝanĝis "Menuo"n kaj "Varbado"n.
  日本語版「募集」を終了にし、あわせてメニュー表示を変更した

2013-09-01(dim)

 • aldonis "Nova"-rimarkon al menuo,
  「メニュー」に"Nova"マークをつけた
 • aldonis "informilo"-rimarkojn al Bankedeto kaj Oratora Konkurso kaj ligis al la dosiero.
  「案内」マークを(青年)夕食の案内と弁論大会につけ、文書にリンクした
 • aldonis "Atingi Kongresejon" al menuo.
  エス文メニューに「会場への交通」を追加した

2013-08-31(sab)

 • ĝisdatigis kaj aldonis tutan ĉambro-indikon al Tagordo.
  「日程」の部屋割り当てを更新し、すべてに部屋(番号)をつけた
 • korektis liston de Aliĝintoj.
  「参加者名簿」を修正した
 • korektis restantajn seĝojn al 2 ĉe Bankedo.
  「夕食懇親会」の残席を2に修正した
 • verkis novajn paĝojn Laŭĉambraj Programeroj.
  部屋別プログラム」を作成した

2013-08-30(ven)

 • ŝanĝis rimarkon de limdato de Literatura Konkurso kaj Salono al "ĝis morgaŭ".
  「文芸」と「サロン出店」の注記を「明日まで」に変更した
 • parte aldonis ĉambronumeron al Tagordo.
  一部「日程」に部屋番号を加えた

2013-08-29(ĵaŭ)

 • aldonis bildon de publika koncerto al Ĉefpaĝo.
  公開コンサートの画像を「トップ」に貼った

2013-08-26(lun)

 • aldonis ligilon al Ĉefgaĝo japanlingva kaj translokis JoMo-n al nova paĝo.
  「トップ」の人名にリンクを貼り、JoMoを新ページに移した
 • korektis ideogramon en Tagordo.
  「日程」の人名を修正した
 • forprenis 2 "nova"-rimarkojn de la japanlingva menuo.
  日本語メニューからNovaを2か所削除した
 • aldonis ligilojn al la lastaj 6 Japanaj Kongresoj en Historio.
  「日本大会の歴史」に過去5回分のリンクを貼った
 • korektis vorton de Tagordo.
  「日程」の語句を修正した

2013-08-23 (ven)

 • novigis liston de Aliĝintoj.
  「参加者名簿」を更新した
 • ŝangis iom esprimon de "Pri la Kongreso".
  「トップ」を若干書き換えた

2013-08-20 (mar)

2013-08-18 (dim)

 • parte ŝangis kondiĉojn kaj kotizojn de aliĝo.
  参加費の条件と価格を一部改訂

2013-08-17 (sab)

 • aldonis aliĝintojn, korektis numerojn de Ĉefpaĝo kaj Historio de Japana Kongreso, kaj aldonis ligilon al ĝi de japanlingva menuo.
  参加者名簿に追加し、「トップ」と「日本大会の歴史」の数字を書き換え、「歴史」へ日本語メニューからリンクを貼った
 • prenis "Nova"-rimarkon de "Tagordo".
  「日程」メニューより"Nova"を削除した
 • aldonis detalajn programerojn al "Tagordo" por anoj de/ekster Japanio.
  「日程」に海外からの参加者プログラムの詳細を追加した
 • aldonis bildojn de publikaj programeroj al japanlingva Ĉefpaĝo.
  「トップ」に公開プログラムのポスターを追加した
 • aldonis artikolon pri "morala partopreno", kaj ŝankĝis kelkajn koncernajn partojn.
  不在参加」ページを追加し、関連するページやメニューを改変した

2013-08-13 (mar)

 • korektis Tagordo-n kaj aldonetis.
  「日程」を修正し、追加した

2013-08-12 (lun)

 • korektis Tagordo-n kaj Kotizo-n.
  「日程」と「参加費」を修正した

2013-08-09 (ven)

 • plibonigis "Tagordo"n, kaj aldonis manĝomenuon al "Bankedo".
  「日程」を改良し、「懇親の夕べ」に食事メニューを追加した。
 • ĝisdatigis "Aliĝintoj"n.
  「参加者名簿」を最新にした
 • novigis Ĉefpaĝon (japanlingvan).
  「トップ」の文言を更新した
 • aldonis informon pri kongres-memoraĵo "Malkovru Esperanton" al "Kotizo".
  大会記念品「発見 エスペラント」(Malkovru Esperanton)の情報を「参加費」に追加

2013-08-07 (mer)

 • aldonis informon pri kongres-memoraĵo "Japana Literatura Juvelaro" al "Kotizo".
  大会記念品 "Japana Literatura Juvelaro"(珠玉の日本文学)の情報を「参加費」に追加

2013-08-06 (mar)

 • korektis kaj riĉigis 'Tagordo'n kaj aldonis "Nova"-rimarkon.
  「日程」を修正、追加し、"Nova"マークをつけた
 • aldonis novajn aliĝintojn al la listo kaj korektis iom.
  大会参加者名簿に追加し、若干修正した
 • aldonis liniojn "Aliĝintoj" al menuoj japana kaj esperanta.
  左右メニューにも「参加者名簿」Aliĝintojを追加した
 • ĝisdatigis rimarkon de "Hotelo".
  「宿泊」の注記を現時点にあわせた
 • ĝisdatigis la enhavon de "Varbas" japanlingva.
  「募集」を現時点にあわせた
 • aldonis ligilon elŝutan de "Salonekspozicio".
  「サロン出店」の文書にリンクを貼った
 • aldonis al maldekstra menuo rimarkon de Belarta Konkurso kaj Salonekspozicio.
  募集メニューに「文芸コンクール」「サロン出店」の注記を追加した

2013-08-03 (sab)

 • renovigis titolojn de 'ĉefpaĝo' kaj 'Pri la Kongreso'.
  トップとPri la Kongresoの見出しを変更した
 • forviŝis neĝisdatajn datumojn de 'Kotizo'(jp, esp).
  参加費とKotizoの古くなった項目を削除した。
 • precizegis kaj unuigis 'Tagordo'jn esperantan kaj japanlingvan.
  「日程」とTagordoを一つにし、内容を詳しく記述した

2013-07-17 (mer)

 • aldonis paginformon per banko (japanlingve).
  銀行からの振込方法を追加した
 • forprenis "monofero"n kaj "ligo"n de esperanta navigacio.
  エス文右メニューから「ご寄付」と「リンク」を削除した

2013-07-16 (mar)

 • novigis ĉefpaĝon, japanlingva navicion, kaj esperantan menuon.
  トップページ・上部ナビ・エス文メニューを更新した

2013-07-12 (ven)

 • aldonis novajn aliĝintojn al la listo kaj korekton.
  大会参加者名簿に追加し、修正した

2013-07-05 (ven)

 • aldonis novajn aliĝintojn al la listo.
  大会参加者名簿に追加した

2013-07-03 (mer)

 • korektis nomliston de aliĝintoj.
  大会参加者名簿修正

2013-06-28 (ven)

 • aldonis novajn aliĝintojn al la listo, kaj donis landonomojn al eksterlanda aliĝintoj.
  大会参加者名簿に追加し、国外からの参加者には国名を付加した

2013-06-21 (ven)

 • aldonis novajn aliĝintojn al la listo.
  大会参加者名簿に追加した

2013-06-20 (ĵaŭ)

 • aldonis ciferojn al muziklisto de Jomo, ĉe ĉefpaĝo.
  トップページのJomoの曲名リストに数字をつけた
 • koretis nomliston de aliĝintoj.
  大会申込者名簿を修正した

2013-06-19 (mer)

 • faris ligon al tvitero @JEK100a.
  大会ツイッター@JEK100aにリンクを貼った
 • forprenis kalkajn nova-rimarkilojn
  novaマークを数か所はずした

2013-06-18 mar.

 • (jp) aldonis aliĝligo al fakkunsido(pdf kaj doc).
  分科会要項のpdfとdoc版のダウンロードを準備した
 • ŝangis la 3-an informilon al la kolorita versio.
  大会第3報をカラー版に差し替えた

2013-06-17 lun.

 • (jp) aldonis pdf-on de hotellisto.
  日文ホテルのリストをpdfで掲載した (6月1日版=RO6月号折込付録)

2013-06-16 dim.

 • ŝangis la 3-an informilon al la korektita versio.
  大会第3報を修正版に差し替えた
 • (jp) plibonigis tekstan version de la 3-a informilo.
  日文 大会第3報の平文を改良した
 • (eo) aldonis novajn hotelojn al la listo, de Taitô-ku ĝis la fino.
  エス文 ホテルリストを追加した

2013-06-15 sab.

 • publikigis la 3-an informilon en pdf, doc, ePub, kaj teksto.
  大会第3報を公開した
 • forigis tekstojn de la 1-a kaj 2-a informiloj por simpligo.
  第1報・第2報の平文を全文削除し、簡素化した

2013-06-14 ven.

 • faris ligon al fejsbuko de JEK100.
  第100回日本エスペラント大会のフェイスブックにリンクを貼った

2012-11-26(lun)

 • publikigis ĉi tiun TTT-ejon.
  このサイトを一般公開した

a:936 t:1 y:0

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

Valid XHTML 1.0 Transitional