Bonvenon al la 100-a Japana Esperanto-Kongreso, 2013. "Esperanto ligas homajn korojn". 第100回日本エスペラント大会公式ウェブページ

Aliĝo

Aliĝo

Jen kelkaj metodoj por aliĝi;

 1. unue vi elŝutu la dosieron dekstran,kaj post bona rigardo,
  vi selektu unu el subaj metodoj,
  1. sendu poŝte al <Japanio, 162-0042 Tokyo-to Sinzyuku-ku Waseda-mati 12-3>.
  2. sendu aliĝilon per retpoŝto al rp-jek100.gif.
  3. sendu aliĝilon per telefakso al <+81-50-3737-6438>.
  4. enskribu en ĉi suban tabelon.
 2. sekve, pagu kotizon al UEA-konto de JEI ĉe jeia-b;
  aŭ pagu rekte ĉe la kongresejo.
  (en ĉi tiu okazo via nomo ne aperos en la kongreslibro)


Aliĝilo
en formato
tekstoePubdocodtpdf


Reta Aliĝilo

Rimarkoj:

 1. La pagita aliĝkotizo ne estos redonita eĉ se vi efektive ne ĉeestos la kongreson. Anstataŭe, vi poste ricevos Kongresan Libron kaj aliajn dokumentojn.
 2. Kongresano mem devas zorgi pri la akiro de enir-vizo en Japanion.

Bv. ne uzu ĉapelitajn literojn por eviti literrompiĝo.

Nomo*
 persona   familia
Sekso*
 viro/virino
Lando*
Poŝta adreso*
Retpoŝta adreso*
 NB. Ĉu via retadreso estas ĝusta?
Kotizpago*
 €20 al UEA-konto de JEI ĉe jeia-b / ¥2mil por pago ĉe la kongresejo
Kolektiva foto*
 necesa/ne necesa. Aldonu €10 se necesa.
Kontribuo al JEK?
 Ĉu vi havas ion specialan por kontribui al tiu ĉi Japana Esperanto-Kongreso?
Plua restado?
 De kiam ĝis kiam vi restos en Japanio?
Libera komento
 Se vi estas handikapito aŭ havas speciala(j)n kondiĉo(j)n skribu ĉi tie.

Notu:
 Aperas kelkaj vortoj japane en procezo de aliĝo, ne eviteblaj sisteme en la nuna etapo.
 1. Butono supra [確認] estas por [Konfirmi].
 2. Erarmesago(j), aperonta(j) ĉe malĝusta enskribo en krampo(j) kun steleto.
 3. Dua-etapa titolo [Aliĝiloの確認] estas por [Konfirmo de Aliĝilo]
 4. Suba maldekstra butono [戻る] estas por [Retroe], kaj dekstra [送信] por [Sendi].

a:1234 t:1 y:0

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

Valid XHTML 1.0 Transitional