Monata Organo de JEIEldonitaj numeroj en la jaro 2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

2009年1月号

* "La Revuo Orienta", fondita en 1920, la jaron post la fondo de JEI mem, estas ĉiumonate eldonita kaj distribuita al ĉ. 1300 membroj, kaj al alilandaj esperanto-organizoj por interŝanĝo.

* La revuo ampleksas 40 paĝojn en A4-formato. Aperas monate, krom aŭgusto. Japanlingvaj artikoloj por lernado de Esperanto kaj pri movado estas plimultaj, dum ĉiumonate kelke da paĝoj estas esperante legeblaj.

* Ekzistas KD-R kun MP3-dosieroj de la ĉefaj artikoloj voĉlegitaj. Sendata senpage al vidhandikapitoj, aŭ kunpage al membroj.

* korespondo : (Forigu spaceton antaŭ kaj post @-signo!)
al la oficejo (pri abono, aŭ manuskripto kun aldonita dokumento): esperanto @ jei.or.jp

* abono :valuto en enoj (JPY)
--- por surfaca (ŝipa) alsendo:
   6400 enoj jare kun membreco de JEI,
   5000 enoj jare sen membreco de JEI
--- aldonendoj por aera alsendo estas:
   1200 enoj por Azio,
   1800 enoj por Europo, Norda Ameriko kaj Oceanio,
   2400 enoj por Suda Ameriko kaj Afriko
Pagebla al JEI per la poŝtoĝirkonto 00130-1-11325, aŭ per UEA-ĝirkonto: jeia-b, kaj aparte informu nin pri via poŝt-adreso.▲本ページの冒頭へ ◆ 主ページ(日本語)へ   ◆ Al la Ĉefpaĝo (Esperante)