[ TTT-ejo de Japana Esperanto-Instituto (JEI) ]
| Oficejo | Biblioteko | E-domo de Yatugatake | organizo | Membriĝu! |
| eldonado | organo "La Revuo Orienta" | dokumentoj | fotoj |
| al ĉefpaĝo de JEI
| pri JEI mem
| Japana E-Kongreso
| azia/monda movado
| la 92a UK en 2007

| TTT-mapo
| Esperanto-lernado
| pri Japanio &
    japana literaturo

| praktike, paralele
    en la japana / 対訳で


japane / 日本語で
| 日本エスペラント学会

pri Japana Esperanto-Instituto


Oficejo de JEI

La ĉefaj funkcioj de Japana Esperanto-Instituto

  1. La esploro kaj studo pri Esperanto.
  2. La organizado kaj subteno al lecionoj kaj lekcioj.
  3. La eldono kaj perado de gazetoj kaj libroj.
  4. Okazigo de la kvalifika ekzameno de Esperanto.
  5. Diversaj helpoj al la membroj.
  6. Publikigo pri Esperanto, inkluzive de retejo.
  7. Subtenoj al la regionaj kaj fakaj agadoj.
  8. Kun-organizado de la Japana Esperanto-Kongreso.

Japana Esperanto-Instituto (JEI) estis fondita en 1919, kaj estas la Landa Asocio de Universala Esperanto-Asocio en Japanio ekde 1956. Nun JEI havas ĉ. 1300 membrojn. La monata organo estas "La Revuo Orienta". JEI ĝuas la statuson de "jura fonduso" laŭ japana civila kodo.

historio de JEI (kronologie)


Esperanto-Domo (en Tokio) - la Oficejo kun Biblioteko

JEI posedas 5-etaĝan "Esperanto-Domon" en Tokio, uzata kiel oficejo, kursejo, libroservo kaj biblioteko.

JP-162-0042, Wasedamati 12-3, Sinzyuku-ku, Tokio, Japanio
Tel: 81-3-3203-4581, Fakso: 81-3-3203-4582
La oficejo estas principe malfermita de la 10a atm ĝis la 6a ptm, de mardo ĝis sabato.

Libroservo de JEI retpoŝta adreso: esperanto@jei.or.jp
japana poŝta ĝirkonto: 00130-1-11325
UEA-konto: jeia-b

Libroservo

Ĉi tie estas libroservo, kie vi povas rekte aĉeti librojn en/pri Esperanto, el Japanio kaj el la tuta mondo. Vi povas koresponde aĉeti (uzante ĉi-supran adreson).
MENDO-KONDIĈO: Ni sendos fakturon kun la menditaj libroj, do pagu pagu laŭ ĝi. Pakaĵo-kosto postulata. Por eksterlanda komerco, turnu vin al la oficejo.


al la kapo

Esperanto-Domo de Yatugatake - la Staĝejo

JEI posedas staĝejon kun tranokteblo de 15 personoj, kaj kun la filio de la Biblioteko, en la urbo Hokuto, en t.n. distrikto Yatugatake, en la mezo de la montetoj en Japanio.

JP-408-0031, Singenbara 1897-1, Koarama, Hokuto-si, Yamanasi-ken, Japanio.
Tel. 81-551-32-7335
Por rezervo, prefere kontaktu la Oficejon en Tokio (informo: supre).
E-domo de Yatugatake Pri Esperanto-Domo de Yatugatake
Bonvenon! kiel atingi, kiam esti malfermata
Kia loko?
Manlibro - kiel uzi la domon

Albumo de vizitantoj, 2004
Eventoj en 1998-2001, kun voĉaj salutoj
Naskiĝo per donaco

En la jaro 2007, ĝi gastigis la 38a Internacian Infanan Kongreseton: en 2007 aŭg. 4-11


(noto: = ligo en la TTT-ejon de JEI,     = ligo ekster la TTT-ejon de JEI)
Laste modifita en septembro, 2008.
al la kapo
(ここは 財団法人日本エスペラント学会エスペラント によるページです)