[ TTT-ejo de Japana Esperanto-Instituto (JEI) ]
| Oficejo | Biblioteko | E-domo en Yatugatake | organizo | Membriĝu! |
| eldonado | organo "La Revuo Orienta" | dokumentoj | fotoj |
| al ĉefpaĝo de JEI
| pri JEI mem

| japane / 日本語で
JEIの沿革


la historio de Japana Esperanto-Instituto

Japana Esperanto-Instituto (JEI) estis fondita en 1919, kaj estas la Landa Asocio de Universala Esperanto-Asocio en Japanio ekde 1956. Nun JEI havas ĉ. 1300 membrojn. La monata organo estas "La Revuo Orienta".


kronologia tabelo

mallongigoj uzataj en la tabelo:
 • P = Prezidanto de la Estraro de JEI.
 • ĈP = Ĉef-Prezidanto de JEI", kvazaŭ honor-ofica; vaka posteno por multaj jaroj.
  jaroaferojprezidanto de la Estraro k.a.
  1906[prahistorio: la komenco de la organizita Esperanto-movado en Japanio]
  Japana Esperantista Asocio (JEA) fondiĝis en la 12a de junio, kaj aktivis ĝis 1919.
   
  1919JEI fondiĝis fare de OSSAKA Kenĵi (Osaka Kenzi) k.a., en la 20a de dec. 
  1920La organo "La Revuo Orienta" fondiĝis. 
  1926JEI akiris al si la kvalifikon de fondusa jura persono. P: NAKAMURA Kiyoo
  1930  P: OOISI Wasaburo
  1932Nova oficejo fondiĝis en Hongo, Bunkyo-ku, Tokio. Ĝenerala Sekretario OKAMOTO Joŝicugu (Okamoto Yositugu) instaliĝis.
  1933Gazeto "Esperanto-Lernanto" fondiĝis; daŭris ĝis 1938. 
  1936JEI aliĝis al Internacia Esperanto-Ligo (IEL), eksiĝis en 1940. 
  1944Pro la milito, "La Revuo Orienta" ne aperis de apr., 1944 ĝis sept., 1945. 
  1945  P: NISI Seiho
  1947  Konstanta Estrarano MIJAKE Ŝihej (Miyake Sihei) instaliĝis.
  1956JEI aliĝis al Universala Esperanto-Asocio (UEA). 
  1967  P: EGAMI Fujio (Egami Huzio)
  1965La 50a UK okazis en Tokio; LKK estis el Tokia Esperanto-Klubo kaj ne JEI, sed ankaŭ JEI-anoj helpis. 
  1968  ĈP: OSSAKA Kenĵi (Osaka Kenzi), ĝis 1969 (forpaso)
  1977  ĈP: EGAMI Fujio (Egami Huzio), ĝis 1982 (forpaso)
  1978 Esperanto-Domo en Waseda, Sinzyuku-ku, Tokio, fondiĝis. La Oficejo de JEI translokiĝis tien. 
  1979  P: ISOBE Yukiko
  1988Premio Ossaka por premii elstaran esperantiston, estis re-difinita kiel premio de JEI, kaj de ĉi-jare okazas premiado. P: IKAWA Satio
  1989  P:YAMASAKI Seiko, ĈP: KUBO Sadaziro, ĝis 1996 (forpaso)
  1991  P: NISIKAWA Toyozo
  1993  P: YAMASAKI Seiko (denove)
  1994Esperanto-Domo de Yatugatake fondiĝis.  
  1999  P: SIBAYAMA Zyun'iti
  2007Gastigis la 92an UK en Jokohamo (Yokohama). 
  jaroaferojprezidanto de la Estraro k.a.


  (noto: = ligo en la TTT-ejon de JEI,     = ligo ekster la TTT-ejon de JEI)
  Laste modifita en septembro, 2008.
  | al la kapo |
  (ここは 財団法人日本エスペラント学会エスペラント によるページです)