Al la Japanlingva versio
La 101-a Japana Esperanto-Kongreso en Obama
en la gubernio Fukui

            Kongresa Emblemo

  Ĉefpaĝo
  Kongresejo
  Programo
  Memoraĵoj
  Kotizo kaj Tranokto
  Kiel veturi al Obama
  Kontaktu nin

Ĝisdatigo: 2014-06-16
 Kongresa oficejo en JEI (Tokio)
  Pri detaloj, havu kontakon kun JEI.
  Japana Esperanto-Instituto (JEI)
      JP-162-0042 Tôkyô-to Sinzyuku-ku Waseda-mati 12-3,
      Telefono: +81-3-3203-4581
      Fakso: +81-3-3203-4582
      Retpoŝta adreso
   

 Loka kontakto


  Supren