Al la Japanlingva versio
La 101-a Japana Esperanto-Kongreso en Obama
en la gubernio Fukui

            Kongresa Emblemo

  Ĉefpaĝo
  Kongresejo
  Programo
  Memoraĵoj
  Kotizo kaj Tranokto
  Kiel veturi al Obama
  Kontaktu nin

Ĝisdatigo: 2014-10-05
 Ĉefaj Programeroj

 La 11-an de oktobro (sabate)
 Ĝis 14:30  Antaŭkongresetoj
 Ekde 12:00  Akceptos kongresanojn en la Centra Civitana Domo
 Ekde 13:05  Ekzameno
 14:40 - 16:05  Prelegoj (Kawanisi, Hayasi)
 Kurso por komencantoj
 15:00 - 17:00  Diskutado pri lokaj grupoj
 Ekde 14:40  Prelegoj (Kikyo, Goto)
 Fakkunsidoj
(Briĝo, ILEI-JP, Kristanoj)
 17:50 - 18:50  Amika Vespero

 La 12-an de oktobro (dimanĉe)
 9:15 - 10:25  Inaŭguro
 10:35 - 11:30  Publika Prelego pri Manĝaĵo (japane)
 Prelegoj
(Nakaĵima, Kleemann)
 Fakkunsidoj
(Eroŝenko, JPEA, SAT, Goo-ludo)
 Azia Agado
Kurso por komencantoj
            - 12:10  Komuna Fotado
 13:05 - 14:30  Prelegoj (Juhelo, Lushnikov)
 Fakkunsidoj
(Oomoto, Artikolo 9, Traduko por blinduloj, Budhismo, Kuracisto k Sciencisto)
 14:40 - 16:40  Stafeta Parolado pri Naturo
 Memora prelego de la Osaka-premiito
 Fakkunsidoj
(EPA, IT k Blinduloj)
 Kurso por komencantoj
 16:45 - 17:15  Publika Koncerto
 17:20 - 17:50  Filmo-spektado
 18:30 - 20:30  Bankedo ĉe ĉiuj vilaĝloĝejoj

 La 13-an de oktobro (lunde)
 9:00 - 9:55  Publika Prelego pri Amikeco 1
 10:00 - 10:55  Publika Prelego pri Amikeco 2
 9:00 - 10:55  Ĝenerala kunveno por JEI-membroj
 11:10 - 12:00  Ferma Soleno
 12:30  Ekiro al Postkongreso kun unu tranokto

  Publika Prelego pri Manĝaĵo (japane) 
  S-ro ISOBE Ŝoosaku, fakulo pri manĝaĵoj, prelegos pri kvalito kaj sekureco de manĝaĵoj, inkluzive de lingva problemo. Li ankaŭ estas esperantiso.
  Stafeta Parolado pri Naturo (esperante, japane, japane)
  Profesoro GONG Xiaofeng de la universitato Nanĉano raportos pri media problemo kaj energio en Ĉinio.
  S-ino NIŜINO Hikaru raportos pri aktivado en la distrikto Ŭakasa ne dependante atomcentralojn. Ŭkasa estas malnova nomo de la urbo Obama kaj ĝia ĉirkaŭaĵo.
  Profesoro KIMURA Goroo Christoph de la universitato Sophia en Tokio raportos pri energiaj aktivado en Germanio kaj antaŭsupozo por Japanio.
  Publika Koncerto (esperante k japane)
  S-ino NODA Ĵunko, profesia kantisto, kantos japanajn kaj esperantajn kantojn kun bela sono por vivo kaj paco.
  Vikipedio: Noda Junko
  Publika Prelego pri Amikeco 1 (esperante)
  S-ro KIM Seon Wook (karesnomo: Suno), vicprezidanto de Korea Esperanto-Junularo, prelegos pri kelkaj facoj por amikiĝo inter Japanio kaj Koreio.
  Publika Prelego pri Amikeco 2
  Prelego pri Memora eldonaĵo
  S-ro OOMORI Kazujoŝi, eksestro de elementa lernejo, prelegos japane pri historia okazaĵo kaj la memora bildlibro "La vilaĝo, al kiu la vento blovis".
   => Memora libro


  Prelegetoj
  • S-ro KAWANISI Teturo, japano loĝanta en la urbo Kanazaŭa, "Kontraŭ maljuniĝo"
  • S-ino LIN Wenxian, ĉino loĝanta en la urbo Kanazaŭa, "Kelkaj rememoroj kaj penso kaŭzita de loĝado en Japanio"
  • S-ro KIKYO Takasi, japano loĝanta en la urbo Tojama, "Ĉarma punkto de la gubernio Toyama"
  • Profesoro Gotoo hitoŝi, loĝanta en la urbo Sendai, parolos pri antaŭmilitaj virinaj esperantistoj el la Biografia Leksikonoeldonita en lasta jaro.
  • S-ro NAKAĴIMA Tecuen, bonzo, "Kial ne troviĝas la atomcentralo en la urbo Obama?"
  • S-ro Dieter Kleemann, loĝanta en Germanio, "Fukushima kaj la konsekvencoj por la politiko en Germanujo"
  • S-ro Juhelo, Ugo José Lachapelle, kanadano loĝanta en la urbo Kurobe, "Lerni Alian Nacian Lingvon: Mia Sperto"
  • S-ro Dmitrij Lushnikov, loĝanta en Aŭstralio, "E-domo en Sidnejo kaj Esperanto-TV"


Supren