Al la Japanlingva versio
La 101-a Japana Esperanto-Kongreso en Obama
en la gubernio Fukui

            Kongresa Emblemo

  Ĉefpaĝo
  Kongresejo
  Programo
  Memoraĵoj
  Kotizo kaj Tranokto
  Kiel veturi al Obama
  Kontaktu nin

Ĝisdatigo: 2014-08-09
 Kotizoj
(japanaj enoj)
 Kotizoj   Limdato=>  Ĝis marto  Ĝis la fino de julio  Ekde aŭg.  Rimarkoj
Loĝanto plenaĝula en Japanio:  5 000  6 000  7 000  Rajtas ricevi Kongresajn Memoraĵojn kaj Raporton, kiun oni eldonos post la kongreso..
Eksterlandano venonta el ekster Japanio 2 000                 
Komuna foto 1 000                   Ricevos la foton en la 13a.
Lunĉo 950                   Se vi volas ricevi Vegetaran lunĉon, informu la Kongresan oficejon.
Tranokto en la 11a 8 000                   Kun vespermanĝo kaj matenmanĝo en vilaĝloĝejo
Tranokto en la 12a 12 000                   Kun luksa vespermanĝo por bankedo kaj matenmanĝo en vilaĝloĝejo

Pri ceteraj kotizoj (handikapulo, familiano, junulo, alilanda studanto, lernanto, morala partopreno), demandu al la Kongresa oficejo en Japana Esperanto-Instituto.
  Supren