Prezidanto de UEA, d-ro Dasgupto, salutas en Urbestra Akcepto.

antaŭa  |  listo  |  posta