MESAĜOJ PRI LA GRANDA TERTREMO
EN ORIENTA JAPANIO


Neniu Serioza Damaĝito inter Japanaj Esperantistoj (Ĝisdatigo: 2011-03-24)

Listo de mesaĝoj el eksterlandaj esperantistoj pri la Granda Tertremo (2011-03-23)

PRI ESPERANTISTOJ POST LA TERTREMO (2011-03-15)


Neniu Serioza Damaĝito inter Japanaj Esperantistoj


Informo de Japana Esperanto-Instituto, 2011-03-21
Ĝisdatigo: 2011-04-05
Ni klopodis kontakti 78 esperantistojn, kiuj vivas en la regiono, atakita de la granda tertremo kaj cunamo en la Nord-Orienta Japanio, en la 11a de marto.
(1) Neniu havas gravan korpan vundon aŭ doman damaĝon.
(2) La lasta ne-kontaktita sinjoro troviĝis sekura, post longa rifuĝado.
(3) Estas tamen multaj, kiuj havas malfacilan vivon pro manko de akvo aŭ aliaj provizoj, aŭ kies domo havas partan damaĝon.
La kontakto estas farita de Japana Esperanto-Instituto kaj volontuloj, al loĝantoj en jenaj regionoj: Gubernio Aomori, Gubernio Iwate (Urbo Morioka, k.a.), Gubernio Miyagi (Urbo Sendai k.a.), Gubernio Hukusima (Urboj Hukusima, Iwaki k.a.).

## Aldono en 2011-03-22 ##
Cetere okazis/as kontaktoj de jenaj lokaj kaj fakaj esperantaj organizoj, por siaj membroj.
 • Sendai Esperanto-Societo: daŭre klopodas havi kontakton. 
 • Jamagata Esperanto-Klubo: ĉiuj sekuraj en Gubernio Yamagata [Jamagata] 
 • Esperanto-Klubo de Hukusima: ĉiuj sekuraj 
 • La Ihatovaj Esperantistoj: ĉiuj sekuraj en Gubernio Iwate 
 • Esperanta Klubo de Amatora Radio en Japanio (EKAROJ): ĉiuj sekuraj 
 • Japana Asocio de Blindaj Esperantistoj (JABE): ĉiuj sekuraj, inkluzive de la subtenantaj vidantoj


エスペランチストの無事を確認

              (財)日本エスペラント学会 2011年3月23日
                    
更新: 2011年4月5日

 東北地方太平洋沖地震に対し、東北4県(福島、宮城、岩手、青森)のエスペランチスト
78名(内、本会会員47名)についての状況です。連絡がとれない方はなくなり、全員が無事でした。重大な怪我や家屋の深刻な損害を受けた方はいません。
 把握状況に粗密がありますが、家屋の損傷、水や物資の不足などの面で不自由な方が多くいます。また、自主的に他地域へ避難された方もいます。
 この情報収集にあたり、有志の方の支援や、有志の連絡網の情報を使わせていただきました。
 また、東北地方のエスペラント会および、専門エスペラント会独自の情報として下記を得ています。
 • 仙台エスペラント会では、会員の安否確認を継続中。
 • イーハトヴ・エスペラント会(岩手県)、福島エスペラント会、山形エスペラントクラブは各県内の会員の無事を確認しました。
 • 日本盲人エスペラント協会 (JABE) は会員(正会員、賛助会員とも)の無事を確認しました。
 • エスペラントハムクラブ (EKAROJ) は、会員の無事を確認しました。

3月20日現在のエスペランチスト安否確認情報

              (財)日本エスペラント学会 2011年3月20日

 東北4県(福島、宮城、岩手、青森)の本会会員47名、およびその他のエスペランチスト20名、計67名について、3月20日までで、本会が直接、間接に把握した状況は次の通りです。
 • 本会会員1名との連絡がまだついていませんが、無事と推定しています。
 • 重大な怪我や家屋の深刻な損害を受けた方は、上記の中にはいません。
 • 把握状況に粗密がありますが、家屋の損傷、水や物資の不足などの面で不自由な方がいます。また、自主的に他地域へ避難された方もいます。
 • 仙台エスペラント会では、会員の安否確認を継続中で、イーハトヴ・エスペラント会(岩手県)、福島エスペラント会、では、それぞれ県内在住の会員の無事を確認した由です。 
 • 上記4県外ですが、山形エスペラントクラブも県内在住会員の無事を確認済の由です。
 • 日本盲人エスペラント協会 (JABE) は会員(正会員、賛助会員とも)の無事を確認済の由です。
 • エスペラントハムクラブ (EKAROJ) は、会員および関係者の無事を確認済みの由です。


Listo de mesaĝoj el eksterlandaj esperantistoj
pri la Granda Tertremo

Japana Esperanto-Instituto ricevis mesaĝojn kondolencajn kaj kuraĝigajn pri la Granda Tertremo en la Nordorienta Parto de Japanio. Ni listigas la mesaĝintojn. Pardonu, se eventuale la listo havus mankon kaj via nomo ne aperis sur ĝi.

         SIBAYAMA Zyun'iti, la Prezidanto de JEI

東北地方太平洋地震に関して、JEIが頂いたお見舞メール一覧

         財団法人日本エスペラント学会理事長・柴山純一

2011-03-21

Ĝisdatigo: 2011-04-05

ORGANIZOJ / sendanto de la mesaĝo (団体)
 Afrika Centro Esperantista / de Koffi Doumegnon
 Argentina Esperanto-Ligo (AEL) / de Silvia Rottenberg, la prezidanto
 Asocio Esperanto Nederland (AEN) / de Ans Bakker-ten Hagen
 Aŭstralia Esperanto-Asocio (AEA) / de Dianne Lukes, la Prezidanto
 Ĉina Esperanto-Ligo (ĈEL)
 El Popola Ĉinio (EPĈ) / de la redakcio
 Esperanto-Asocio de Finnlando (EAF) / de Tiina Oittinen, la sekretario
 Esperanto-Asocio de San-Paulo, Brazilo / de José Roberto Teno'rio
 Esperanto-Instituto de Serbia Esperanto-Ligo, Serbio / de direktoro, Boris'a Milic’evic’
 Esperanto klubo Revo, Litovio / de Vida Kulikauskiene
 Esperanto-Ligo de Bosnio kaj Hercegovino
 Esperanto-societo LA MONDO, Bosnio-Hercegovino / de Mico Vrhovac
 Asocio Esperanto Nancy, Francio / de Jean-Luc Thibias, la prezidanto
 Esperanto-USA, Usono / de Filipo Dorcas, la prezidanto
 
Helena Esperanto-Asocio (Grekio)
 Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) / de Stefan MacGill, la Prezidanto
 ILEI-Koreio / de LEE Jung-kee
 Irana Esperanto-Asocio (IEA) / de Keyhan Sayadpour, la prezidanto
 Kataluna Esperanto-Asocio (KEA)
 Korea Esperanto-Asocio (KEA) / de PARK Wha-Chong, la prezidanto
 La Ondo de Esperanto
 Legio de Bona Volo (LBV), Brazilo
 Libera Folio / de Kalle Kniivilä, la redaktoro
 Monato / de Paul Peeraerts, la redakcia sekretario
 Mongola Esperanto-Societo (MES) / de Gereltogtokh
 Universala Esperanto-Asocio (UEA) / de Probal Dasgupta, la Prezidanto
         kaj de Ralph Schmeits, Tobiasz Kaźmierski, oficistoj
 Vjetnama Esperanto-Asocio (VEA) / de Phuong Mai, la Sekretario

INDIVIDUOJ (個人)
 Aleksandr Titajev, Rusio
 Amri Wandel, Israelo
 Anatoli Ionesov, Uzbekio
 Ani-Antoaneta Nikolaeva, Bulgario
 Bardhyl Selimi, Albanio
 Barbara Pietrzak, Pollando
 Boris Kolker, Usono
 Claude Nourmont, Francio
 Diana Sakaeva, Francio
 Edvige Ackermann, Italio
 Elena Afanaŝeeva, Rusio
 Erik Felker, Usono
 Esther Sebban, Israelo
 Eugeno S. Perevertajlo, Uzbekistano
 Francesco Maurelli, Italio
 Gwenda Sutton, Novzelando
 Henri Masson, Francio
 Hu Zhiyi (Hu Guozhu), Ĉinio
 Ian fantom, Britio
 Ian Rapley, Britio
 Ileana Schro'der, Danio
 Irene Miller, Germanio
 Ivan Matting Catalan, Ĉilio
 Jan Duda, Ĉeĥio
 Je're'mie Sabiyumva, Burundio
 Jorge Camacho, Tajvano
 Jose' Antonio Vergara, Ĉilio
 Josias Barboza, Brazilo
 Kaisa Hansen, Svedio
 Karlo Aŭberto, Brazilo
 Katarzya Lefevre, Francio
 Keyhan Sayadpour, Tajvano
 Lee Jung-kee, Koreio
 Loes Demmendaal, Nederlando
 Maritza Gutierrez Gonzalez, Kubo
 Marteno Benoit, Kanado
 Mbazumutima Christine, 
 Mikaelo Bronŝtejn, Rusio
 Penny Vos, Aŭstralio
 Pierre Stivak, Belgio
 Rafael Despradel Hernandez, Dominika Respubliko
 Ranieri Clerici, Italio
 Razen Manandhar, Nepalo
 Reza Kheirkhah, Tajvano
 Renato Corsetti, Italio
 Ronaldo Silva, Brazilio
 Stephan Miller, Germanio
 Tran Quan Ngoc, Vjetnamio
 Vera Matveyveva, Kazakio
 WANG Xigeng, Ĉinio
 Wera kaj Detlev Blanke, Germanio
 Wu Guojiang, Ĉinio


PRI ESPERANTISTOJ POST LA TERTREMO

Al niaj amikoj tra la mondo

   En la 11a de marto, nordorientan parton de Japanio atakis grandegaj tertremoj kaj cunamoj, kun perdo de multaj vivoj kaj havaĵoj. Ni esprimas kondolencon al la damaĝitoj. Pri la katastrofo, ni japanaj esperantistoj, inkluzive de JEI mem, ricevis multajn mesaĝojn de zorgo kaj kondolenco. Ni, nome de la Estraro de Japana Esperanto-Instituto, dankas vin ĉiujn pro via bonvolemo.

   Ĝis hodiaŭ (la 15an de marto), ni aŭdas pri iuj esperantistoj, ke ili restas sekuraj, dum aliaj esperantistoj ankoraŭ ne estas telefone aŭ rete kontakteblaj. Ni forte esperas sekuron de ĉiuj samideanoj.

         SIBAYAMA Zyun'iti, la Prezidanto de JEI


地震・津波のお見舞いについて

 今回の東日本大地震・津波に被災された方にお見舞いもうしあげます。

 本会に対して、外国のエスペランチストや団体から、日本国民へのお見舞い、エスペランチストの安否問い合わせのメールが国内のエスペランチストおよび本会に寄せられております。皆様のお心使いに感謝します。

 3月15日現在、国内のエスペランチストにおいて、徐々に連絡をとっているところです。現在のところ重大な怪我や住宅損壊などはございませんが、
まだ連絡のとれない方もいらっしゃいます。皆様の無事をお祈りいたします。

         財団法人日本エスペラント学会理事長・柴山純一▲本ページの冒頭へ     ◆日本エスペラント学会の主ページへ