[ fotejo de Japana Esperanto-Instituto (JEI) / 日本エスペラント学会写真館 ]
| al ĉefpaĝo de JEI
| fotejo / 写真館
| 日本エスペラント学会
| エスペラントとは

JEI laŭ fotoj / 写真で見るJEI

JEI = Japana Esperanto-Instituto / 日本エスペラント学会* Oficejo en Tokio & Staĝejo en Yatugatake / 「エスペラント会館」と「八ヶ岳エスペラント館」

* Kovriloj de "La Revuo Orienta" (2007, 2006) / 「エスペラント」誌表紙 (2007, 2006)

* El la kolektoj en la Biblioteko / 図書館の貴重書より

* En UK91 (Florenco, 2006), UK92 (Jokohamo) prezentita / 2006年の大会で翌年の横浜の世界エスペラント大会をPR

* ZEO en Japanio / 日本の「エスペラント記念物」* Emblemoj en la japana E-movado / エスペラント関連のシンボルマーク


al la kapo / 冒頭へ
(ここは 財団法人日本エスペラント学会のページです)