REZOLUCIO DE LA 97-A UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO
2012-07-28/08-04, Hanojo

第97回世界エスペラント大会決議

第97回世界エスペラント大会は、2012年7月28日から8月4日まで、ベトナムの首都ハノイで開催されました。大会の最終日に採択された決議文を下に掲載します。

   125-jara, Esperanto konstruas pontojn al pli justa kaj paca mondo

             エスペラントは,より公正で平和な世界へ架ける橋を造り続けて,今年が125年目になる。

   Kunvenante en Hanojo, Vjetnamio, de la 28-a de julio ĝis la 4-a de aŭgusto 2012, pli ol 800 partoprenantoj el 62 landoj en la 97-a Universala Kongreso de Esperanto rekonfirmas la gravecon de lingvo konstruita sur la idealoj de paco, amikeco, kaj reciproka respekto.

       2012年7月28日から8月4日まで,ベトナムのハノイで行われた第97回世界エスペラント大会に集った,62カ国からの800名を超える参加者は,平和や友情や,お互いの敬愛という理想の下につくられた言語エスペラントの重要性を再認識した。

   Por homoj el ĉiuj landoj kaj vivofonoj, Esperanto proponas praktikan kaj potencan rimedon por rekta kontakto, reciproka interkonatiĝo kaj profunda amikiĝo.

       エスペラントは,いろいろな国でいろいろな生活環境で暮らしている人びとが,直接に交流しながらお互いに友好・友情を深めるための,実際的で有効な方法を,提案する。

   Por mondo kie ankoraŭ abundas konfliktoj kaj maljustaĵoj, Esperanto proponas kulturon de paco, kiun kunkonstruas en egaleca etoso homoj el ĉiuj kontinentoj.

       エスペラントは,争いごとや不公正が未だ絶えることのないこの世界の中で,すべての大陸の人びとが,対等にしかも共同して,平和な文化を作り上げることを,提案する。

   Por internacia komunumo kiu klopodas realigi la Jarmilajn Evoluigajn Celojn de Unuiĝintaj Nacioj, Esperanto proponas kompletigan evoluvojon al tutmonda partnereco, en kiu kunlaboras ne nur ŝtatoj kun ŝtatoj, sed homoj kun homoj.

       エスペラントは,国際連合のミレニアム開発目標(*)の達成に向けて努力をしている国際的な共同体において,国と国だけでなく,人と人が協働するという,世界的規模のパートナーシップの発展の道すじを,提案する。

   125 jarojn post sia apero, Esperanto estas ĉiam pli vaste uzata kiel ponto al amikeco, paco, kaj disvolviĝo – evoluo akcelata per la disvastiĝo de alia tutmonda komunikilo, Interreto. Tion oni vidas interalie per la ĉi-jara aldono de Esperanto kiel 64a lingvo en la ret-tradukilo de Google.

       エスペラントは,生まれてから125年目になって,世界の友情や平和や発展への掛け橋として,より広く使われるようになった。それは今や世界的な通信手段であるインターネットの普及によって加速されたものだが,中でも,今年グーグルのインターネット翻訳に64番目の言語としてエスペラントが追加されたことは特筆に値する。

   Ni invitas homojn el ĉiuj landoj utiligi kaj kunkonstrui tiun ponton, cele al pli justa kaj paca mondo, kie disfloras ĉiuj lingvoj kaj kulturoj.

       われわれは,すべての言語や文化が花開く,より公正で平和な世界を目指して,すべての国の人びとが,そのための架け橋を造ったり使ったりすることを,歓迎する。

    (*)訳注:2000年9月に国際連合のミレニアム・サミットで採択された「ミレニアム宣言」をもとにまとめられた,国際社会が一体となって取り組むべき八つの目標▲本ページの冒頭へ             ◆日本エスペラント協会の主ページへ