JEI sin prezentas

Japana Esperanto-Instituto (JEI) estis fondita en 1919, kaj estas landa asocio de Universala Esperanto-Asocio (UEA) en Japanio ekde 1956. Nun ĝi havas ĉ. 1200 membrojn. La monata organo estas "La Revuo Orienta". JEI ĝuas statuson de "Jura Fonduso" laŭ Japana civila kodo. (2015-05)

La ĉefaj funkcioj de JEI
Strukturo de JEI
Estraranoj de JEI
Komitatanoj, Ĉefdelegito kaj Specialaj membroj de UEA
Kronologia tabelo pri JEILa ĉefaj funkcioj de JEI

 1. Disvastigo de Esperanto.
 2. Internaciaj amikiĝaj aferoj per Esperanto.
 3. Esploro kaj studo pri Esperanto.
 4. Regula eldono de "La Revuo Orienta", monata organo.
 5. Eldono kaj perado de libroj en/pri Esperanto.
 6. Organizado de Japanaj Esperanto-Kongresoj.
 7. Aliaj necesaj aferoj.

Strukturo de JEI

Ekde 1926, JEI funkciis laŭ la modelo de la ne-profitocela organizo en Japana civila kodo. Ekde aprilo 2012, ĝi funkcias kiel Ĝenerala Jura Fonduso laŭ la Speciala leĝo pri publik-celaj juraj personoj.

(1) Decida strukturo


Konsilio Prezidanto Estraro kun 2-jara mandato Revizoroj kun 2-jara mandato Deputitaro kun 2-jara mandato (2) Labor-divido

Fakoj
estas 9 fakoj, gvidataj de estraranoj.

Estraranoj de JEI

Estraranoj de JEI kaj ties fakoj de junio 2014 ĝis junio 2016.

Prezidanto SUZUKI Keiichiro (d-ro)
Vicprezidantoj SIBAYAMA Zyun’iti (s-ro)
 ISIKAWA Tieko (s-ino)

Fako Fakestro Vic-fakestro
Inform-movada Kitagawa Syozi (s-ro) Hotta Yuri (s-ino)
Internacaia SAITO Tume (s-ino) SYOZI Keiko (s-ino)
Stud-eduka ISIKAWA Tieko (s-ino) HIROTAKA Masaaki (s-ro)
Redakta SIBAYAMA Zyun'iti (s-ro) 
Eldona KAWANISI Teturo (s-ro) 
Kongresa Kimoto Yasuhiro (s-ro) Hotta Yuri (s-ino)
Ĝenerala SYOZI Keiko (s-ino) 
Financa SUZUKI Keiichiro (d-ro) 
Interreta MORIKAWA Kazunori (s-ro)   

Revizoroj KAMAKURA Sinobu (s-ino), MURAO Kenzi (s-ro)

 Noto: FAMILIA NOMO kaj Persona nomo


Komitatanoj, Ĉefdelegito kaj Specialaj membroj de UEA

Komitatanoj A de UEA (Noto) SIBAYAMA Zyun'iti, INUMARU Fumio
Ĉefdelegito de UEA en Japanio DOI Hirokazu
Membro de la Komisiono pri Azia Esperanto-Movado (KAEM) de UEA INUMARU Fumio
Honoraj Membroj de UEA DEGUTI Kyotaro
KONISI Gaku
YAMASAKI Seikô
HORI Yasuo

Noto: En 1956 Japana Esperanto-Insituto aliĝis al UEA, kiel la Landa Asocio en Japanio. Kun pli ol 1000 membroj, JEI elektas 2 Komitatanojn A de UEA.


Kronologia tabelo pri JEI

 mallongigoj uzataj en la tabelo:
 P = Prezidanto de la Estraro de JEI.
 ĈP = Ĉef-Prezidanto de JEI", kvazaŭ honor-ofica; vaka posteno por multaj jaroj.
jaro aferoj prezidanto de la Estraro k.a.
1906 [prahistorio: la komenco de la organizita Esperanto-movado en Japanio]
Japana Esperantista Asocio (JEA) fondiĝis en la 12a de junio, kaj aktivis ĝis 1919.
 
1919 JEI fondiĝis fare de OSSAKA Kenĵi (Osaka Kenzi) k.a., en la 20a de dec.  
1920 La organo "La Revuo Orienta" fondiĝis.  
1926 JEI akiris al si la kvalifikon de fondusa jura persono. P: NAKAMURA Kiyoo
1930   P: OOISI Wasaburo
1932 Nova oficejo fondiĝis en Hongo, Bunkyo-ku, Tokio. Ĝenerala Sekretario OKAMOTO Joŝicugu (Okamoto Yositugu) instaliĝis.
1933 Gazeto "Esperanto-Lernanto" fondiĝis; daŭris ĝis 1938.  
1936 JEI aliĝis al Internacia Esperanto-Ligo (IEL), eksiĝis en 1940.  
1944 Pro la milito, "La Revuo Orienta" ne aperis de apr., 1944 ĝis sept., 1945.  
1945   P: NISI Seiho
1947   Konstanta Estrarano MIJAKE ŝihej (Miyake Sihei) instaliĝis.
1956 JEI aliĝis al Universala Esperanto-Asocio (UEA).  
1967   P: EGAMI Fujio (Egami Huzio)
1965 La 50a UK okazis en Tokio; LKK estis el Tokia Esperanto-Klubo kaj ne JEI, sed ankaŭ JEI-anoj helpis.  
1968   ĈP: OSSAKA Kenĵi (Osaka Kenzi), ĝis 1969 (forpaso)
1977   ĈP: EGAMI Fujio (Egami Huzio), ĝis 1982 (forpaso)
1978 Esperanto-Domo en Waseda, Sinzyuku-ku, Tokio, fondiĝis. La Oficejo de JEI translokiĝis tien.  
1979   P: ISOBE Yukiko
1988 Premio Ossaka por premii elstaran esperantiston, estis re-difinita kiel premio de JEI, kaj de ĉi-jare okazas premiado. P: IKAWA Satio
1989   P:YAMASAKI Seiko, ĈP: KUBO Sadaziro, ĝis 1996 (forpaso)
1991   P: NISIKAWA Toyozo
1993   P: YAMASAKI Seiko (denove)
1994 Esperanto-Domo de Yatugatake fondiĝis.  
1999   P: SIBAYAMA Zyun'iti
2007 Gastigis la 92an UK en Jokohamo (Yokohama).  
2011  La 98a Japana Kongreso okazis kun la 43a Korea Kongreso en Songnam, Koreio.  
2012  Funkcias kiel Ĝenerala Jura Fonduso P: SUZUKI Keiichiro
jaro aferoj prezidanto de la Estraro k.a.▲ Al la Kapo   ◆ Al la Ĉefpaĝo  ◆ 主ページ(日本語)へ