Al la Japanlingva versio
  Ĉefpaĝo
  Saluto
  Kongresejo
  Kiel iri al Kongresejo
  Programo
  Memoraĵoj
  Kotizo kaj Loĝado
  Kontaktu nin

Ĝisdatigo: 2018-04-17
 Ĉefaj Programeroj (provizoraj)

 La 12-a de oktobro (vendrede)
 atm.  Vizito al Memoraĵa Domo de La Nara Virina Universitato, en kiu studis HASEGAŬA Teru, plumnome Verda Majo
 ptm.  Akceptado, Fakkunsidoj
 vespere  Prezentado kaj amika vespero

 La 13-a de oktobro (sabate)
 atm. kaj ptm.  Inaŭguro, Publikaj prelegoj, Fakkunsidoj
 vespere  Bankedo

 La 14-a de oktobro (dimanĉe)
 Frumatene  Promenado en Nara-Parko por viziti mondajn heredaĵojn
 atm. kaj ptm.  Fakkunsidoj, Ferma ceremonio


 Publikaj prelegoj (provizoraj)
  * “Formiĝo de budhisma kulturo en Japanio” de d-ro SENDA Minoru, la direktoro de Nara-Gubernia Biblioteko
  * Baleto de ludantoj, kiuj lernas en la studio "Esperante" 


 Gvido de Aliĝo por Fakkunsido
1. Dato kaj Tempo
 10-12 (ven.) (A) 10:50-12:15 (C) 13:30-14:55 (D) 15:10-16:35
 10-13 (sab.) (K) 13:30-14:55 (L) 15:10-16:35
 10-14 (dim.) (N) 09:10-10:35 (O) 10:50-12:15
 * En la 13-a posttagmeze paralele okazos la publikaj programeroj
 * Se vi trovas maloportunajn tempokadrojn, bonvolu enskribi ilin en la aliĝilo.
 Ni poste decidos kaj sciigos al vi vian tempokadron kaj ĉambron.

2. Loko
 Kultura Domo de Gubernio Nara (ĉefkongresejo) aŭ najbara vickongresejo

3. Kotizo
 1 000 enoj por unu tempokadro (principe 85 minutoj). Pagu ĝin ĉe la giĉeto surloke.

4. Maniero de aliĝo
 * Plenigu la aliĝilon kaj retpoŝte sendu ĝin al la organiza komitato.
   komuna2018(a)jei.or.jp (a)=>@
 La limdato estas la fino de junio.
 Aliĝilo: xls-dosiero (34 kB) pdf-dosiero (31 kB)
 * Se vi ne uzas retpoŝton, vi povas sendi la aliĝilon fakse aŭ poŝte.
 Fakso: +81-3-3203-4582
 Poŝto: Organiza Komitato de Komuna Kongreso ĉe Japana Esperanto-Instituto
    JP-162-0042, Wasedamati 12-3, Sinzyuku-ku, Tokio, Japanio

5. Anoncoj
 * La laborlingvo principe devas esti Esperanto.
 * La respondeculo devas aliĝi al la kongreso anticipe.


 Gvido por havi Budon en la salono
1. Objekto
 Budo en la kongresa salono, kie oni faros ekspozicion pri esperantaĵoj kaj oni vendos esperantaĵojn.

2. Kiel aliĝi?
 Sendu jenajn informojn al la retadreso ĝis la 31a de aŭgusto.
   komuna2018(a)jei.or.jp (a)=>@
 (1) Nomo de via budo
 (2) Nomo de la respondeculo, retadreso
  (Se iu organizo okazigos) Nomo de via organizo


3. Kotizo

 Pagu 1 000 enojn por unu budo surloke. Gvido pri la Oratora Konkurso?
1. Temo
 Libera. Sed ekskludas riproĉi aliajn homojn, organizojn, naciojn, ktp.

2. Aĝolimo de oratorantoj
 35 jaroj aŭ malpli

3. Oratora tempo
 6 minutoj

4. Nombro de oratorantoj
 Maksimume 8 oratorantoj

5. Kiel aliĝi?
 Sendu jenajn informojn al la retadreso ĝis la 31a de aŭgusto.
   komuna2018(a)jei.or.jp (a)=>@
 (1) Nomo
 (2) Temo

6. Premio
 Ni aldonos nomon de la plej bona oratoranto al la Pokalo Jagi, kaj donacos ĝian kopion al li/ŝi.


 Postkongresa Ekskurso
 Turistoj ekskurso ekiros je 8:30 en la 15a de oktobro 2018 (lundo). Unue ili atingis la amasloĝejon en Tenri. Poste ili vizitos Isonokami-sanktejon, Historian parkon de Palacoj en Nara, Jakuŝiĵi-templon, Hoorjuĵi-templon ktp. Vespere ili tranoktos en Ŝigisan-hotelo por turistoj.
 Ili ekiros al Oosaka je 9:00 en la 16a (mardo) kaj iros al la stacio Tennoĵi. Tie ili disiĝos je 9:50.
 Kotizo: 24 000 enoj
 Maksimuma vojaĝantoj estas 50 kaj minimuma estas 30.
 Aliĝu al la ekskurso ĝis la 31a de julio.
 Ligiloj
 石上神宮 Isonokami-sanktejo
 平城宮跡歴史公園 Historia parko de Palacoj en Nara
 薬師寺 Jakuŝiĵi-templo
 法隆寺 Hoorjuĵi-templo
 信貴山観光ホテル Ŝigisan-hotelo por turistoj


Supren